Wetenschappelijk onderzoek

WEINIG KENNIS RELATIE MENS EN DIER
De relatie tussen mens en dier is complex en als onderzoeksgebied grotendeels onontgonnen. We weten feitelijk nog maar heel weinig over hoe die relatie is ontstaan, hoe die relatie werkt, waarom dat zo is en wat de effecten van die relatie zijn. Het Instituut voor Antrozoölogie doet wetenschappelijk onderzoek naar mens-dierrelaties. Het coördineert, realiseert en begeleidt zowel fundamentele als toegepaste studies.

BEST PRACTICES ONDERZOEKEN
Dat onderzoek doen we onder meer met promotietrajecten aan de Open Universiteit. We selecteren en bundelen ‘best practices’, welke we vervolgens onderzoeken met als doel ze indien mogelijk te valideren en waar mogelijk te innoveren. Desgewenst kunnen we ook co-begeleiding verzorgen van onderzoekstrajecten die andere instellingen initiëren.

VOORBEELDVRAGEN
Voorbeelden van vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Hoe is de band tussen mens en dier ontstaan en wat zijn de kenmerken ervan? Wat zijn de effecten van mens-dierinteracties op gezonde en op kwetsbare mensen? Wat is het precieze verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld? Zijn jongeren met gedragsproblemen sociaal vaardiger na interventie met een speciaal opgeleide hond?

 

Opleiding en kwaliteit

ZORGVULDIGHEID IS ESSENTIEEL
Dierondersteunde interventies in de zorg winnen snel aan populariteit. Werken met dieren ten behoeve van kwetsbare mensen vraagt echter om grote zorgvuldigheid. Het welzijn van zowel mens als dier dient voorop te staan. Goede opleidingen op dit gebied bestaan nauwelijks en aan kwaliteitszorg ontbreekt het grotendeels. Daarin gaan we verandering brengen.

PROFESSIONALISERING
Het Instituut voor Antrozoölogie werkt aan toegankelijk onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis, met bijzondere aandacht voor het inzetten van dieren in de gezondheidszorg, in coaching en in het onderwijs. Daarnaast coördineren we het praktijkonderwijs. Samen moet dat gaan leiden tot gecertificeerde professionals met gedegen kennis en kunde, die garant staan voor de zorgvuldige omgang met mens en dier.

KWALITEITSZORG
Om de kwaliteit van de dierondersteunde interventies te waarborgen is er behoefte aan kwaliteitsnormen aan de voorkant en evaluatiemethoden aan de achterkant van de toepassingen. Het Instituut voor Antrozoölogie zal zich inzetten om kwaliteit te benoemen. We ontwikkelen normen die het welzijn van mensen en dieren borgen en deze normen implementeren we in de praktijk. Ook werken we aan de invoering van een standaardinstrumentarium waarmee we interventies kunnen evalueren.

 

Samenwerking en verbinding

KRACHTEN BUNDELEN
We bundelen krachten en delen kennis met alle betrokkenen. In eigen land doen we dat onder andere via AAIZOO. Deze stichting ontwikkelt, onderzoekt, stimuleert en etaleert deskundige toepassingen van dierondersteunde zorg en dierondersteund onderwijs. Internationaal werken we samen met de wereldwijde koepelorganisatie IAHAIO. Ook hebben we contacten met een uitgebreid netwerk van universiteiten en hogescholen.

VERBINDING THEORIE EN PRAKTIJK
In het land bestaan al goed geoutilleerde proeftuinen en prachtige trainingsaccomodaties die we kunnen inzetten. Daar kunnen mensen uit de praktijk met al hun ervaring samenwerken met wetenschappers die gedegen onderzoek doen naar mens-dierrelaties, om zo de noodzakelijke verbinding te maken tussen theorie en praktijk.

 

Publicaties

Download de Landelijke Richtlijn voor dier-ondersteunde interventies met honden

Ons jaarverslag

Lees het voortgangsverslag van het Instituut voor Antrozoölogie.

Ons beleidsplan

Lees het beleidsplan van het Instituut voor Antrozoölogie.