Onafhankelijk expertisecentrum

Dierondersteunde interventies staan enorm in de belangstelling, zowel binnen de zorg als in het onderwijs. Antrozoölogie is de studie van mens-dierrelaties. In dit onderzoeksgebied is de laatste jaren veel praktijkervaring opgedaan. Het werkveld is echter nog onvoldoende geprofessionaliseerd en dat brengt de nodige risico’s met zich mee. De veiligheid van patiënten is namelijk beslist niet gewaarborgd en ook voor het welzijn van de betrokken dieren bestaan vooralsnog weinig garanties.

THEORIE EN TOEPASSING
Het Instituut voor Antrozoölogie is een onafhankelijk expertisecentrum. Het heeft als doel de kennis van mens-dierrelaties te vergroten en de toepassing ervan te bevorderen in zorg, onderzoek en onderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek en implementeren onze bevindingen zowel in het onderwijs als in het werkveld. We werken toe naar certificering van professionals en dragen bij aan de ontwikkeling van toegankelijk onderwijs op het gebied van antrozoölogie. Door wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring bij elkaar te brengen vormt het instituut de brug tussen theorie en toepassing.

Samenstelling directie en bestuur:

Dr. Marie-Jose Enders-Slegers is sinds juni 2013 bijzonder hoogleraar Antrozoölogie (Human Animal Interaction studies) aan de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit in Nederland. Ze is GZ psycholoog en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op de invloed van het hebben van huisdieren op de kwaliteit van leven van ouderen. Ze werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, werkte daarnaast enige jaren part-time in de ouderenpsychiatrie en in eigen praktijk. Ze is medeoprichter en voorzitter van het Instituut voor Antrozoölogie, is President van IAHAIO – International Association of Human Animal Interaction Organizations en is bestuurslid van ISAZ (International Society of Anthrozoology). Ze is oprichter en bestuurslid van de ‘Stichting Cirkel van Geweldwww.cirkelvangeweld.nl, over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Ze is o.a. Fellow van the Institute for Human Animal Connections, Graduate School of Social Work, University of Denver, Colorado University in Denver, U.S.A. (sinds 2010) en Lid van de Advisory Board van Green Chimneys, New York, USA ( 2012).

Dr. Theo Verheggen is als Universitair Hoofddocent verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Theo is gepromoveerd (2005) als cultuurpsycholoog en heeft met Cor Baerveldt en Paul Voestermans de Enactive Cultural Psychology ontwikkeld. Met Paul Voestermans schreef hij o.m. de boeken Cultuur & Lichaam (Blackwell, 2007) en Culture as Embodiment (Wiley, 2013). Theo werkt sinds 2013 samen met Marie-José Enders aan de eerste Europese leerstoel Antrozoölogie en hij is met Marie-José de bedenker van het Instituut voor Antrozoölogie. Theo is voorlopig onbezoldigd directeur Onderzoek en Onderwijs binnen het Instituut.

Bodo Bombosch (penningmeester) is hogeschool docent Social Work en onderzoeker aan de hogeschool Inholland. Als onderzoeker heeft Bodo zich vanuit het expertise centrum veiligheid van de Avans hogeschool bezig gehouden met onderzoek naar AAT in Nederland, dierenwelzijn en effectiviteit van AAT als hulpverleningsmethodiek. Daarvoor is Bodo werkzaam geweest als gedragsdeskundige in de jeugdzorg, LVB-zorg en jeugdpsychiatrie. Vanuit zijn opleidingen in de orthopedagogiek en cognitieve gedragstherapie is Bodo met name gericht op het welzijnseffect van mens dier relaties.

Daniëlla van Gennep (secretaris) is sinds 2014 afdelingshoofd van KNGF Campus, het kennis- en innovatiecentrum van KNGF Geleidehonden. KNGF Campus doet onderzoek naar innovatieve technologie en naar de mogelijkheden om met andere soorten honden nog meer mensen met een beperking kwaliteit van leven te bieden. Hiervoor heeft Daniëlla 15 jaar gewerkt bij verschillende goede doelen, waaronder de Dierenbescherming, het Wereld Natuur Fonds en de Zeehondencrèche. Daarnaast is zij oprichter van Stichting Charity Works, het eerste uitzendbureau speciaal voor goede doelen. Haar belangrijkste persoonlijke kernwaarde is dierenwelzijn.

Martine de Ruiter is voorlopig onbezoldigd project(bege)leider verbonden aan het IvA. Martine heeft een achtergrond op het gebied van advies, beleid en projectmanagement bij samenwerkingen met een innovatief karakter en volgt meer dan 10 jaar de trends, ontwikkelingen en innovaties in zorg en welzijn. Zij heeft ervaring op het gebied van onderzoek naar kwaliteit van leven, rendement van geluk en een positief kritische kijk op de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de inzet van dieren in de zorg.

Beloningsbeleid:

De stichting Instituut voor Antrozoölogie werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De stichting heeft nog geen betaalde medewerkers in dienst.