Erasmus Universiteit Rotterdam leidt groot onderzoek naar hulphonden voor patiënten met epilepsie

Home / Nieuws / Erasmus Universiteit Rotterdam leidt groot onderzoek naar hulphonden voor patiënten met epilepsie

Wat kan een hulphond betekenen voor mensen met ernstige epilepsie, en hoe staan deze voordelen in verhouding tot de kosten van zo’n epilepsie-hulphond? Een consortium onder leiding van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat dit evalueren, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze EPISODE studie, wat staat voor EPIlepsy SuppOrt Dog Evaluation, is negen ton beschikbaar – vooral voor de aanschaf en opleiding van epilepsie-hulphonden. De honden worden opgeleid door Hulphond Nederland en Bultersmekke Assistancedogs.

Onderzoek noodzakelijk

Hoewel de ervaringsverhalen veelbelovend klinken, is er nationaal en internationaal nog te weinig bekend over de voordelen van een epilepsie-hulphond voor de gezondheid en het welzijn van mensen met ernstige epilepsie en hun naasten. Op dit moment worden epilepsie-hulphonden daarom niet vergoed vanuit het basispakket. Het doel van de EPISODE studie is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden bij mensen met ernstige epilepsie.

Deelnemers aan de studie krijgen een epilepsie-hulphond en worden drie jaar lang gevolgd: eerst een periode waarin ze nog geen epilepsie-hulphond hebben, en daarna een periode waarin zij wel een epilepsie-hulphond hebben. Gedurende deze drie jaar wordt er informatie verzameld over de gezondheid en het welzijn van de mensen met epilepsie, en over hun zorggebruik. Daarnaast wordt er gekeken naar het welzijn van de hulphonden en het effect voor de mantelzorgers. Deze informatie zal door het Zorginstituut Nederland gebruikt worden om een advies te geven aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vergoeding van epilepsie-hulphonden vanuit het basispakket. Aan het onderzoek kunnen 35 volwassenen met ernstige epilepsie meedoen. De onderzoekers zijn op dit moment bezig met het werven van patiënten.